Kategoritë

Profesoresha Mirjana Najçevska në panelin “Diskriminimi dhe punësimi në sektorin publik dhe privat” në organizim të CIVILit, theksoi se shfuqizimi i Ligjit për mbrojtje nga diskriminimi ishte i paarsyeshëm,...

CIVILi  organizoi punëtorinë  “Po vijnë të gjelbrit ” në kornizat e  karvanit të Gjelbër kushtuar vlerave të gjelbra, drejtësisë sociale dhe anti-nacionalizmit, në ambientet e  Komunës së Shtipit.