Kategoritë

CIVILi e filloi projektin “Të bashkuar në dallime” në bashkëpunim me Ministrinë për punë të jashtme dhe çështje evropiane të Luksemburgut. Qëllimi i projektit është të zvogëlohen pasojat katastfrofale...

Forumi qytetar i CIVILit për pjesëmarrje në krijimin e politikave të Qeverisë u bën thirrje të gjithë anëtarëve dhe mbështetësve, bashkëpunuesve, të gjithë qytetareve dhe qytetarëve, ti ndajnë pritjet,...