Kategoritë

EKONOMI LSM: Pronarët të paguajnë mëditje më të lartë për 250 për qind për punë në festë

Punëtorët të cilët punojnë për festa duhet të marrin mëditje më të madhe për 250 për qind sesa gjatë një dite të zakonshme pune i përkujtoi sot LSM pronarët e kompanive të cilat punojnë për Buzmin dhe Krishtlindjen, ndërsa të cilat në pajtim me Ligjin për festat në RMV dita e sotme është ditë jopune për qytetarët e besimit ortodoks dhe dita e nesërme është ditë jopune për të gjithë qytetarët.

“Në pajtim me nenin 24, paragrafi 2 nga Marrëveshje kolektive e përgjithshme për sektorin privat “Për punë në ditë festash dhe ditë jopune të caktuara me ligj punëtori ka të drejtë për kompensim të pagës që i takon kur në ato ditë nuk punon dhe paga për orët e kaluara në punë është rritur për 50 për qind, gjegjësisht një mëditje si për punëtorin i cili nuk punon dhe një mëditje që punëtori punon sot e cila duhet të jetë e rritur për 50 për qind ose gjithsej 250 për qind për punëtorin i cili punon në festë shtetërore”, theksojnë nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë së Veriut.

Nga Sindikata porosisin se punëtorët duhet të informohen dhe të mos i manipulojnë shefat e tyre dhe bëjnë apel që të gjitha keqpërdorimet të denoncohen në LSM që të mund t’i paralajmërojnë.