Kategoritë

SHOQËRI Qeveria miratoi pako të ligjeve për selektmin dhe menaxhimin e mbeturinave sipas standardeve të BE-së

Qeveria në seancën e sotme të 32-të, i miratoi tekstet e pakos  së projektligjeve për menaxhimin e mbeturinave në përputhje me rregulloren e BE-së, me të cilat plotësisht do të implementohen parimet e ekonomisë cirkulare në menaxhimin e mbeturinave.

Siç kumtoi Shërbimit qeveritar për shtyp, Qeveria i ka vërtetuar tekstet e projektligjeve për menaxhimin e mbeturinave, ligjin për përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit në menaxhimin e rrjedhave speciale të mbeturinave, ligjin për menaxhimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike të mbeturinave, për projektligjin për menaxhimin me rrjedha shtesë të mbetjeve në sistemin për përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesve, për projektligjin për menaxhimin e paketimit dhe mbetjeve të paketimit, si dhe për projektligjin për menaxhimin e baterive dhe akumulatorëve dhe baterive dhe akumulatorëve të mbeturinave.

“Përfitimet thelbësore të zgjidhjeve ligjore që janë miratuar, disa prej të cilave për herë të parë në vendin tonë, ndër të tjera janë forcimi i detyrimeve për prodhuesit dhe aktorët kolektivë, si dhe komunat për të siguruar selektimin e nevojshme të hedhurinave; vendosjen e hierarkisë në menaxhimin e mbeturinave, përcaktimi i statusit të lëndëve të para dytësore dhe heqja e statusit të mbeturinave për produktet që mund të ripërdoren, riciklohen dhe përpunohen në mënyrë që ato të mos përfundojnë në deponi; vendosje e përgjegjësisë financiare për prodhuesit e paketimit, baterive dhe akumulatorëve, mbetjeve elektrike dhe elektronike, si dhe rrjedhave plotësisht të reja të mbetjeve me automjete të përdorura, vajra të mbeturinave, goma të mbetjeve dhe tekstilit; dhe parashikohet një ndalim i qeseve plastike, dizajnit të ambalazheve ekologjike dhe mundësive për kaucion dhe stimulimin e paketimit të kthimit”, theksohet në komunikatë.

Qeveria informon pjesë të këtyre zgjidhjeve ligjore, të cilat do të dorëzohen në Kuvend për miratim, përgjegjësia për të gjithë ciklin e mbeturinave nga prodhimi deri te riciklimi qëndron tek prodhuesi, ndërsa qytetarët do të detyrohen të kryejnë selektim të mbeturinave, ndërsa komunat së bashku me vepruesit kolektivë do të kenë detyrime të qarta për të siguruar të gjitha kushtet e nevojshme për përzgjedhjen e mbeturinave për të gjithë qytetarët.