Kategoritë

ARSIM Konferencë Shkencore Ndërkombëtare mbi Edukimin Multikulturor nga QBB LOJA

Qendra për Bashkëpunim Ballkanik LOJA organizon Konferencë Shkencore Ndërkombëtare mbi Edukimin Multikulturor nga 2 – 4 Dhjetor 2020.

Qëllimi i kësaj konference është të eksplorojë mënyrat në të cilat funksionon arsimi multikulturor në kontekste të tjera, të krijojë një platformë ku mund të diskutohen zhvillimet e fundit midis studiuesve dhe t’u japë një shtytje akademikëve, studiuesve, praktikuesve dhe studentëve për të ndarë praktikat e tyre më të mira dhe mësimet e marra për këtë temë.

Konferenca kërkon të eksplorojë rrugët e ndryshme në lidhje me promovimin e filozofisë së drejtësisë sociale, barazisë dhe përfshirjes, të eksplorojë praktikat dhe përvojat mbi arsimin multikulturor. Ai feston larminë kulturore dhe etnike si një forcë kombëtare që pasuron strukturën e shoqërisë. Ajo ka për qëllim të lehtësojë një debat dhe platformë multi-disiplinore midis studiuesve që shqyrtojnë zhvillimet e fundit.

REGJISTROHU KËTU