Kategoritë

(VIDEO)Allagjozovski: “Një shoqëri për të gjithë” është vetëm një mjet për të përmirësuar ndarjen dhe ekskluzivitetin në shoqërinë tonë

Vetë koncepti i një shoqërie për të gjithë është vetëm një mjet për të përmirësuar ndarjen dhe ekskluzivitetin në shoqërinë tonë…

Kjo qeveri për shkak se beson në këtë koncept, por gjithashtu duke dashur t’u përgjigjet atyre detyrimeve ndërkombëtare dhe kushteve të vendosura, ne vendosëm të bëjmë strategjinë dhe të krijojmë konceptin e një shoqërie për të përmirësuar situatën. Çdo qeveri, përfshirë qeverinë e VMRO DPMNE, është e detyruar t’i përmirësojë ato.

Ky koncept është një koncept që duhet të mbështetet nga të gjithë, duhet të jetë një proces social dhe shtetëror, ne e ngritëm atë në një përparësi të lartë të qeverisë dhe u njoh nga bashkësia ndërkombëtare, jo rastësisht dhe Ambasadori Samoil Zhbogar dhe Komisioneri i Lartë Zanie erdhën tek ne, në mënyrë që është një pohim i lartë i përpjekjes sonë dhe nuk është politikë partiake. Unë dua të them se ai është i detyruar dhe do të jetë i detyruar për palën tjetër nëse ai përfundimisht fiton pushtetin, sepse është një mjet i mirë për të përmirësuar marrëdhëniet, dhe përsëri them se në kohën e tyre u bë pak sepse nuk kishte vullnet politik dhe sepse ata ndoqën një rrëfim që vlerësohet negativisht ose i papranueshëm në proceset politike bashkëkohore dhe të brendshme por veçanërisht ndërkombëtare.

Robert Allagjozovski në intervistë për Nismën #TëBashkuarNëDallime : Kultivimi i marrëdhënieve ndëretnike nuk ka alternativë

Kjo përmbajtje është pjesë e Nismës “Të bashkuar në dallime”, kushtuar promovimit të dallimeve si përparësi, pasuri dhe cilësi e shoqërisë  tonë. Nismën e udhëheq CIVILi, me mbështetje nga Ministria për punë të jashtme dhe çështje evropiane e Dukatës së Madhe  Luksemburg.