Kategoritë

AKSION Seminar rajonal dy-ditor i CIVILit në Strugë mbi transparencën, anti-korrupsionin dhe proceset e përgjegjshme politike

Seminari i CIVILit do të mbahet në hotelin “Beograd” në qendrën e Strugës, më 24 dhe 25 tetor me fillim në ora 11. Në seminarin mund të marrin pjesë të gjithë qytetaret dhe qytetarët e interesuar  nga komunat Ohër, Strugë, Qendra Zhupë, Dibër, Debërcë, Resnje dhe Kërçovë.

 

QASJE NË APLIKIM  

Transporti nga komunat, përveç nga Struga, do të mbulohet në  vlerë të biletit të autobusit. Për refindimin e mjeteve nevojitet fletë-llogari.

Shkruani saktë në cilën komunë jetoni ose qëndroni.

Pasi të miratohet aplikimi i Juaj, ekipi I CIVILit do t’u kontaktojë për ç[shtje logjistike dhe informata plotësuese. Nëse dëshironi të kuptoni më tepër, parashtroni pyetje përmes postës elektronike: [email protected] ose paraqituni në telefonat  02 / 5209 176, 075 / 389 698.

Ky seminar mund të jetë hyrje në aktivimin ose bashkëpunimin me CIVILin. Prandaj, lexoni, ndani dhe merrni pjesë. Ndiqni edhe produksionin në platformën mediatike mes cilave janë edhe faqet:  www.civilmedia.mk, www.clp.mk, www.greencivil.mk  www.drejt.mk, etj.

Ju dëshirojmë sukses!

QASJE NË APLIKIM

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.