Kategoritë

Green Kryetari i Vjenës, kalon një ditë me punëtorët e mirëmbajtjes komunale

Ky është Michael Ludwig, kryetari i Vienës.
Ai ka vendosur që një ditë ta kalon me puntorët e pastrimit, me ata të cilët e zbukurojne qytetin duke larguar mbeturinat që ne i bëjmë ditë e natë!