Kategoritë

KORRUPSIONI Nikollovska: Korrupsioni më i rëndë është kur bëhen ndryshime në ligjet me qëllim të fitohen nevoja të caktuara

Nënkryetarja e Komisionit për parandalimin e korrupsionit, Katica Nikollvska për CIVIL Media thotë se kur bëhen ndryshime në ligjet me qëllim që një grup të fitojë nevoja të caktuara atëherë bëhet lloji më i rëndë i korrupsionit, gjegjësisht, ky është korrupsion sistemor, sepse futet në sistemin mbi të cilin funksionon shteti.

CIVIL Media: Çfarë është korrupsioni politik?

Nikollovska: Korrupsioni politik në të shumtën e rasteve lidhet me veprimet e funkcionarëve të lartë shtetëror për arsye se fuqia qëndron te ata dhe mundësia për keqpërdorim të pozitës publike të dhënë, edhe atë me qëllim të realizimit të qëllimeve personale, ose për qëllime partiake, apo për nevoja të miqve, për grup të caktuar të komunitetit të biznesit ose formave tjera të bashkëpunimit.  Në atë drejtim korrupsioni politik është në nivelin më të lartë të keqpërdorimit nga autorizimi që mund ti jepet një personi. Ashtu si zvogëlohet fuqia e personave që zbatojnë autorizime  publike, drejtorë, etj. , mundësia për sjelljen e tyre korruptuese është në formë më të vogël.

CIVIL Media: Çfarë është financimi politik?

Nikollovska: Financimi politik lidhet me sigurimin e mjeteve financiare të fushatave zgjedhore. Në republikën e Maqedonisë së Veriut ekziston ligj për financimin politik dhe ligj për punën e qendrave kërkimore dhe posaçërisht për fushatat zgjedhore.

Të gjitha këto ligje sigurojnë në një farë mënyre fonde në pjesën më të madhe të buxhetit të Republikën e Maqedonisë së Veriut. Qëllimi ishte të zvogëlohej mundësia e korrupsionit, e ndikimit në partitë politike nëse sigurohen më shumë fonde buxheti, por vite më parë tregojnë se nuk ka arritje të tilla, korrupsioni akoma ekziston, dhe besoj se do të vazhdojë të ekzistojë. Pse po e them këtë? Procesi i zgjedhjeve dhe periudhat janë kaq intensive dhe në atë periudhë aq shumë para kërkohen që njëra palë të afrohet me votuesit e saj, të përcjellë qëllimet dhe aktivitetet e saj që dëshiron të arrijë në periudhën kur ajo ka pushtet,kështu që  kontaktohen të gjitha  komunitetet e mundshme të biznesit dhe shumë gjëra premtohen që në fund kur të fitohet qeveria që kjo të mundet të realizohet.

Sidoqoftë, realizimi është një periudhë që vuan dhe ka pengesa, kryesisht nga pikëpamja juridike. Në mënyrë që premtimet të realizohen, premtimet bëhen shpesh në ndryshimin e ligjeve dhe ato ndryshime i referohen harmonizimit ose aftësimit të një grupi të caktuar synues për të realizuar nevojat e tyre. Në fushën e ndërtimtarisë, për shembull, planet për planifikimin urban ndryshojnë, për tokën ndërtimore në dispozicion, etj. Kur bëhen ndryshime në ligj me qëllim që një grup të marrë nevoja të caktuara, atëherë është lloji më i vështirë i korrupsionit, është korrupsion sistemik sepse futet në sistemin në të cilin funksionon shteti. Jo vetëm në fushën e urbanizmit, ai gjithashtu mund të jetë në fushën e koncesioneve, kështu që ligjet për koncesionet, ligjet për asgjësimin e pasurisë minerale, etj janë duke u ndryshuar. Lidhja mes funksionimit politik të korrupsionit politik dhe funksionimit të rregullt të shtetit është shumë e ngushtë, dhe e gjithë kjo (për momentin) është në fushën e sigurimit të fondeve si për partitë politike ashtu edhe për fushatat zgjedhore.

Përpunimi tekstit: Dehran Muratov/Dijana Tahiri

Biljana Jordanovska

Kamera: Atanas Petrovski

Montazhi: Arian Mehmeti