Kategoritë

Mediat IMM ndan grante për televizione, radio dhe portale

Instituti i Mediave të Maqedonisë shpall konkurs për ndarjen e granteve për produksion të përmbajtjes mediatike. Të gjitha mediat e interesuara (të shkruara, TV, radio ose onlajn) mund të aplikojnë më së voni deri më 8 qershor 2020.

Më shumë informacione për konkursin dhe për mënyrën e aplikimit mund të gjeni në linkun në vijim:

https://mim.org.mk/en/news/1192-call-2020?fbclid=IwAR00qbb4MUt7X6pjE6Scs2aPiTt7cHTl25EtPOHzfaTdiOuooH6ZBMerIl8

Instituti i Mediave të Maqedonisë