Kategoritë

PROJEKT “Evropa është shtëpia jonë” është projekt gjithëpërfshirës i CIVILit për mbështetje të integrimeve dhe promovimin e vlerave evropiane

“Evropa është shtëpia jonë” është një projekt i CIVILit që filloi dje dhe do të zgjasë 12 muaj, deri më 31 janar 2021. Në këtë projekt, i përbërë nga një numër komponentësh plotësues, CIVILi do të kryejë monitorim, avokim dhe vetëdijësim publik në disa fusha.

Projekti do të përfshijë monitorimin zgjedhor dhe pjesëmarrjen në reformën zgjedhore, si dhe monitorimin e ngjarjeve dhe proceseve më të rëndësishme në vend. Siç thuhet në titullin e projektit, një nga angazhimet kryesore të projektit është të kontribuojë në procesin e integrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Për më tepër, CIVILi gjithashtu do të kontribuojë në dialogun politik, do të iniciojë ose mbështesë nisma legjislative dhe qytetare. Ky projekt promovon vlerat evropiane, të drejtat dhe liritë e njeriut. Në mënyra të ndryshme të parashikuara nga metodologjia e projektit, CIVILi gjithashtu do të japë një kontribut të fortë dhe të dukshëm në luftën kundër korrupsionit duke forcuar ndërgjegjësimin dhe bashkëpunimin e publikut me institucionet përkatëse në vend. Një komponent i rëndësishëm i këtij projekti është lufta kundër sulmeve hibride ndaj demokracisë. Vite me radhë, CIVILi ka qenë një nga organizatat kryesore që kontribuon në luftën kundër lajmeve të rreme, dezinformatave, gjuhës së urrejtjes dhe formave të tjera të sulmeve hibride ndaj demokracisë. Me këtë projekt, ajo luftë do të përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme. Ky është një projekt kompleks dhe gjithëpërfshirës që do të japë një kontribut konkret dhe të prekshëm në përpjekjet për një reformë të qëndrueshme dhe transformim shoqëror. Demokracia, sundimi i ligjit dhe respektimi i të drejtave të njeriut janë angazhimet kryesore të organizatës, dhe ky projekt ka rëndësi strategjike për t’i kthyer ato angazhime në rezultate konkrete.

Statistikat për projektin “Evropa është shtëpia jonë” janë marramendëse. Përmes katër përbërësve të ndërlikuar (linjat e projektit), do të implementohen 19 segmente të ndryshme të projektit, me 10 kategori të ndryshme të rezultateve të projektit. Këto përfshijnë lloje të ndryshme të komunikimit të drejtpërdrejtë me qytetarët, duke përfshirë mbajtjen e 140 takimeve me qytetarë në gjithë vendin, 3 konferenca kryesore kombëtare dhe 6 panele diskutimesh për temat më të rëndësishme në vend, 29 konferenca për shtyp, 40 konferenca, 18 takime me përfaqësues të qeverisë, partive politike dhe OJQ-ve dhe 15 takime me njerëz që marrin pjesë në krijimin e opinionit publik në nivel lokal dhe kombëtar. Dhe kjo nuk është e gjitha. “Evropa është shtëpia jonë” ofron një prodhim dinamik dhe jashtëzakonisht të dukshëm dhe me ndikim në media të informacionit, analizave, kolonave, raporteve, intervistave dhe anketimeve në maqedonisht, shqip dhe anglisht në platformënmediatike të CIVILit. Projekti është financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë. Marrëveshja e mbështetjes u nënshkrua javën e kaluar nga Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Thomas Gerberich dhe Presidenti i CIVILit, Xhabir Deralla.

Ekipi i CIVILit për komunikime