Kategoritë

Kujdes: Mjegull në disa akse rrugore të vendit

Dukshmëri e ulët në disa drejtime rrugore për shkak të mjegullës, deri në 50 metër arrin në aksin rrugoe Tetovë-fshati Gajre, Kulla-Katllanovë, Ohër, Strugë, Shtip dhe dukshmëri deri në 100 metëe në Stracin, Saramzalivo, Velez, Makedonski Brod, Kriva Pallankë, Tetovë, Gostivar, Manastir, Resnjë dhe Kërçovë.

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa pengesa, por kryesisht në rrugë me lagështi.

Për shkak të nivelit të ulët të dukshmërisë dhe mjegullës në disa drejtime rrugore të shtetit, nga Lidhja Automoto rekomandojnë kujdes në vozitje.