Kategoritë

PERSPEKTIVA 2020 Gerasimovski: Përgatitjet për regjistrimin e popullsisë në vitin 2020 nuk u arritën

Donço Gerasimovski në  bisedë për CIVIL Media thotë se çështja e regjistrimit të popullsisë në vitin 2019 ishte një nga çështjet më të aktuale, por që ajo përsëri shtyhet përkundër faktit se Maqedonia nuk është zbatuar për 17 vite.

“Pritjet ishin që të gjitha formalitetet rreth përgatitjeve të  të përfundonin, por për fat të keq mund të konkludojmë që megjithë dëshirat e mëdha, pritja ishte që Ligji për Regjistrim të miratohej në vitin e parë. Nga ana tjetër, me caktimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare për 12 Prill 2020, aksioni i përgjithshëm për kryerjen e regjistrimit në vitin 2020 vonohet. Është me të vërtetë  e pakëndshme për vendin, pasi vendi nuk përjashton tregues të caktuar që merren ekskluzivisht nga regjistrimi i popullsisë dhe që janë shumë të rëndësishme dhe thelbësore për shumë sfera “, thotë Gerasimovski.

Gerasimovski thotë se çështja e përgatitjes së vetë regjistrimit dhe aktivitetet e përgatitjes dhe dorëzimit të Projektligjit të ri për publikun ose institucionet përkatëse nuk kishin një rëndësi të veçantë. “Pritjet për mua personalisht në segmente të caktuara nuk janë arritur, veçanërisht për regjistrimin,” thotë ai. “Rekomandimet dhe sugjerimet për vitin 2020 duhet të jenë të suksesshme, sepse qëllimet tona janë shumë të njohura në hartimin e politikave tona ndaj institucioneve të sistemit, jashtë NATO-s dhe BE-së, të cilat kërkojnë që të gjitha këto angazhime të realizohen dhe përmbushen shpejt, komunikimi me qytetarët dhe një shoqëri për të gjithë, ”shton Gerasimovski.Sipas Gerasimovskit, si momentet më të suksesshme të vitit 2019, ai veçoi përpjekjet e Zoran Zaevit, gjegjësisht hapat drejt BE dhe NATO.

Maja Ivanovska

përpunimi i tekstit: Angella Petrovska

kamera: Arian Mehmeti

montazhi: Vlladimir Perçuklievski

Fotografia: Biljana Jordanovska