Kategoritë

URIM Viti i Lirë 2020

Diktatorët dhe krimi i organizuar janë të lidhura fort në shumë vende të botës. Qëllimi i tyre i errët është të vendosin mbizotërimin në institucione, ekonomi, kulturë dhe media, të mbizotërojnë jetën dhe mendjet e njerëzve.
Në vitin 2020, miliona njerëz do të ngrenë zërin dhe do të luftojnë gënjeshtrat, shfrytëzimin, tiraninë dhe krimin e organizuar në të gjithë botën.
Le të jetë viti 2020 i mbushur me fitore të gëzueshme në kërkimin e lirisë në botë, për dinjitet dhe të drejta të njeriut, për drejtësi dhe barazi midis njerëzve, për paqe dhe një të ardhme të qëndrueshme.

Në solidaritet me të gjithë mbrojtësit e të drejtave të njeriut në botë,

CIVIL