Kategoritë

KONFERENCË Ordanoski: Tokës i kanoset një asteroid virtual i quajtur ndryshime klimatike

Vanço Ordanoski në fjalimin e tij në Konferencën “Po Vijnë të Gjelbrit”, foli për asteroidin virtual që i kanoset Tokës, i quajtur ndryshime klimatike.

“Ai do të shkaktojë katastrofa të papara edhe në të ardhmen. Por, nuk jam këtu që t’u flas për skenarë të errëta. Jam këtu për një shpresë të re që e kemi. Një dritë në tunelin e ndryshimeve klimatike”, theksoi Ordanoski.

Ordanoski shpresën e sheh te rinia.

“Te të rinjtë më nuk ndezin përrallat e politikanëve. Shoqëria e sotme në të cilën jetojmë është version i vjetër, diçka që nuk funksionon më. Duhet të sjellim version të ri. Atë do ta sjellin të rinjtë”, thotë Ordanoski.

Ai në konferencë foli edhe për projektin “Ekomonitor”, pjesërisht i financuar nga Fondi për Inovacione, motoja e të cilit është se lufta kundër ndotjes së ajrit fillon me matjen e ndotjes.

“Situata me matjen e ndotjes së ajrit për momentin është tragjike!”, vlerëson Ordanoski.

Për projektin “Ekomonitor”, Ordanoski thotë se paraqet një matje hiper-lokale të ndotjes së ajrit me qindra aparate në secilën komunë, të cilat do të munden realisht ta bëjnë matjen momentale. Ideja është që të gjitha të dhënat të jenë të kapshme për të gjithë. Me këtë do të arrihet një rrjet sensorësh të cilët në çdo disa minuta do të përcjellin të dhëna deri te serverët qendrorë, do të maten gazra, presione, lagështia e ajrit, grimcat PM, tingujt ambientalë etj… Me këtë projekt Maqedonia do të arrijë dhe do të bëhet një nga shtetet më të përgatitura në aspektin e matjes së ndotjes së ajrit. Por, kjo nuk është gjëja më e rëndësishme. I rëndësishëm është parashikimi i ndotjes. Pas një kohe të caktuar me të dhëna do të mund të parashikojmë se si do të jetë ndotja në ditë të caktuar, në orë të caktuar. Kjo është me rëndësi sepse autoritetet do të mund të ndikojnë dhe reagojnë në mënyrë proaktive në aspektin e ndotjes.

Xhabir Deralla si shembull për atë se bota u mbetet të rinjve, e merr aktivisten Greta Tunberg, e cila arriti të bëjë “revolucion ekologjik” me të rinjtë she shtoi se të rinjve duhet t’u tregohet se nuk do t’u përzihemi në punët se si duhet ta drejtojnë të ardhmen dhe se beson që gjeneratat e reja më mirë do të dinë dhe do të ndjejnë, dhe se do të munden më tepër të bëjnë për planetin tonë.

“Ne si organizatë i promovojmë vlerat e gjelbra si pjesë e asaj që e bëjmë, ndërsa këto te ne në cilindo nivel nuk janë kategori e njohur. Ne kemi njerëz në funksionet më të larta të cilët nuk dinë se çfarë do të thonë këto vlera. Ndërsa ato nënkuptojnë respektim të të drejtave, lirive dhe dinjitetit njerëzor”, deklaroi Deralla.