Kategoritë

KONFERENCË Jordanovska: Vlerat e gjlbra nuk nënkuptojnë vetëm ekologji

“Në një shoqëri e cila nuk ka problem të tregojë dhe dëshmojë se sa lehtë lidhen këto elemente në jetesën e përditshme, CIVILi informon, edukon por edhe ofron zgjedhje se si këto segmente të ndikojnë në drejtim pozitiv”, theksoi Jordanovska.

“Vlerat e gjelbra nuk nënkuptojnë vetëm ekologji. Këto janë një pako mundësish të cilat i vendosin në piedestal të drejtat dhe liritë e njeriut, dhe dinjitetin njerëzor. Secili meriton ardhmëri të gjelbër, mjedis jetësor të mbrojtur, drejtësi ekologjike dhe garanci për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit. Edukimi dhe forcimi i vetëdijes publike rreth ajrit, ujit, truallit, natyrës, mbrojtjes së tyre, qëndrueshmërisë dhe kujdesit, janë të rëndësishme jo vetëm si të drejta themelore të njeriut, por edhe si parakusht për mbijetesën e planetit tokë”, thotë ajo.

Jordanovska prezantoi edhe disa nga aktivitetet e 10 muajve të kaluara nga zbatimi i projektit “Ardhmëri e gjelbër” të cilin e zbaton CIVILi në bashkëpunim me Fondacionin Hajnrih Bell nga Sarajeva.