Kategoritë

ARDHMËRI E GJELBËR Anketë: Qytetarët e Prilepit nuk shohin ardhmëri në vendin

CIVILi në Prilep e parashtroi pyetjen aktuale se çfarë na pret në të ardhmen, a do të kemi ardhmëri të gjelbër ose të errët, ndërsa qytetarët ishin të dëshpëruar ose të mllefosur, duke mos parë ardhmëri dhe prosperitet.

“Unë planifikoj të largohem për në Gjermani. Këtu është errët, nuk shoh ardhmëri”, tha një i ri nga Prilepi.

“Errët. Pse? Derisa këta janë në pushtet, asgjë tjetër nuk pritet”, tha një qytetar tjetër.

“Nuk shoh asgjë të bardhë. Çdo gjë është e zezë. Nuk ka ardhmëri të mirë. Nuk ka shëndetësi, drejtësi, shërbim, në asnjë institucion nuk të presin mirë… Çfarë ekologjie. Ndërsa për Manastirin…çfarë t’u tregoj, lumi Dragor është i mbushur me mbeturina, nuk e di kush e bën këtë, qytetarë të ndërgjegjshëm, të pandërgjegjshëm…” tha një qytetare.

“Siç qëndrojnë punët, më tepër se e errët. Unë jam qe 40 vite në Zvicër. Para 40 viteve ajo që u ndërtua këtu, tani rrënohet. Në botë na quajnë asgjë. Kush tjetër e ndryshoi emrin e vet”, komenton një qytetar tjetër.

Biljana Jordanovska

Kamera: Arian Mehmeti