Kategoritë

VLERA TË GJELBRA Angellkoska: Qytetarët në Gostivar nuk janë të kënaqur me standardin jetësor

Në Gostivar nuk ekziston nacionalizmi, së paku jo në atë masë me të cilën do ta theksonim, edhe pse jemi komunë multietnike. Ekziston bashkëjetesë dhe bashkëpunim mes qytetarëve të Gostivarit, përfshirje e të gjitha bashkësive etnike në të gjitha problemet e qytetit”, theksoi aktivistja qytetare dhe mbështetëse shumëvjeçare e Civilit, Sllagjana Angellkoska, gjatë vizitës së saj te info stenda e Civilit në Gostivar, ku u promovua projekti “Ardhmëri e gjelbër”.

Me Angellkoskën biseduam edhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor, kujdesin e qytetarëve për ekologjinë dhe mirëmbajtjen e hapësirës publike, si dhe për standardin jetësor dhe drejtësinë sociale të banorëve të Gostivarit.

“Në krahasim me vitet e kaluara, tani më tepër i kushtohet vëmendje ekologjisë dhe mjedisit jetësor, i vihet theksi gjelbërimit që i rrethon qytetarët, parqet, gjelbërimet… Qytetarët nuk janë të kënaqur nga standardi jetësor, por nuk kanë zgjidhje… Secili gjen dalje ashtu si mundet. Papunësia është në nivel të ulët, por në përgjithësi nuk janë të kënaqur nga mënyra e jetesës”, vlerëson Angellkoska.

Sllagjana, bashkë me ekipin e Civilit e promovoi projektin “Ardhmëri e gjelbër” mes bashkëqytetarëve të saj.

Biljana Jordanovska

përpunimi i tekstit: D. Tahiri