Kategoritë

KRRE Do të shqyrtohen rregullat për mbulimin e humbjeve në sistemin elektroshpërndarës

Komisioni Rregullator  i Energjetikës (KRRE) në seancën e sotme përgatitore do t’i shqyrtojë Rregullat për furnizim me energji elektrike për mbulimin e humbjeve në sistemin elektroshpërndarës   në Republikën e  Maqedonisë për vitin 2019.

Krahas kësaj, KRRE sot do t’i shqyrtojë edhe rregullat për alokim të kapaciteteve transmetuese ndërkufitare në kufirin Maqedoni-Serbi si dhe në kufirin  Maqedoni-Bullgari dhe të dyja për vitin 2019. (MIA)