Kategoritë

Me mjete në vlerë pre miliarda denarë shteti do ta rrisë punësimin përmes masave nga Plani operativ për programe aktive dhe masa për punësim dhe shërbime të tregut  të...