Kategoritë

“Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe Ministria për punë të brendshme, duke i shfrytëzuar përvojat nga zgjedhjet e kaluara, si dhe përvojat praktike nga terreni, kanë mjaftë elemente dhe mjete për...

Si pjesë e projektit “Objektivi qytetar” të cilin e zbaton CIVIL – Qendra për Liri për dy vite me radhë, nga sot, Civili e fillon anketën e re onlajn...

KKZ Dojran ni shpalli rezultatet edhe për pyetjen e referendumit nëse duhet të vazhdohet ndërtimi i minierës Kazandoll: qytetaret dhe qytetarët e komunës së Dojranit, gjithashtu thanë –JO.

Qytetaret dhe qytetarët e Komunës së Dojranit  thanë JO për hapjen e minierave në territorin e komunës.

Vendvotime të hapura me kohë, 8,55% dalje, gjegjësisht 234 persona e kanë shfrytëzuar të drejtën për votë deri ora 10 – janë informatat e para nga KZ Dojran për...