Kategoritë

Shoqata “Zdrava kotlina” ( “ Lugina e shëndetshme” ) filloi fushatë kundër ndërtimit të minierave edhe në rajonin e Strumicës. Aktivistët qytetarë kërkojnë nga Komuna Bosillovë të merr vendim...

Më tepër se 20.000 punëtorë në industrinë e tekstilit punojnë në temperatura më të larta se 35 gradë Celsius, ndërsa punëdhënësit kursejnë rrymë elektrike! Ndodh që punëtoret të alivanosen...

“Nuk jam në shtet, jam në pushim. Kur të kthehem, do t’u përgjigjem”, komentoi shkurt Trajan Petrovski, personi kompetent për marrëdhënie me publikun në Komunën Gazi Babë, në pyetjen...

Rastet “Puç” dhe “Sopot” të cilat kryetari PetarAnevski i suante në sirtar, sot, nën presion të anëtarëve të Këshillit të prokurorëve publikë, do të gjenden në rendin ditor.

Dita ndërkombëtare për mbështetjen e viktimave të torturës, 27 qershori, çdo vit paraqet përkujtim të rëndë për numrin e madh të viktimave të veprimit dhe dënimit mizor, jonjerëzor dhe...