Kategoritë

Në këshillin e sotëm të Prokurorëve Publikë u përfundua se Prokuroret Speciale Publike Katica Janeva dhe Fatime Fetai e kanë shkelur Kodin Etik të Prokurorëve Publikë. Këshilli ka vendosur...