Kategoritë

Gjendja politike në Republikën e Maqedonisë, nga pavarësimi deri sot, nuk ka qenë më e komplikuar! Pasi që folësi i përbërjes së re të Kuvendit, Trajko Veljanoski vendosi ta...

Në këshillin e sotëm të Prokurorëve Publikë u përfundua se Prokuroret Speciale Publike Katica Janeva dhe Fatime Fetai e kanë shkelur Kodin Etik të Prokurorëve Publikë. Këshilli ka vendosur...