Kategoritë

CIVIL-Qendra për Liri  realizon pilot-projektin ”Premtime dhe keqpërdorime”, i cili ka të bëjë me keqpërdorimin e drejtësisë sociale për qëllime politike dhe zgjedhore.

Maksim Dimitrievski, kryetar i Komisionit për Mbrojtje të LSDM, në intervistë për CIVIL Media, ndër tjera tha se, kur bëhet fjalë për sigurinë e Maqedonisë, ajo është “rezultat i...