Kategoritë

Xhabir Deralla, në emër të CIVIL – Qendra për liri, deklaroj se referendumi në Vallandovë, paraqet test për sistemin, në prag të zgjedhjeve lokale me 15 tetor. Më pas,...

“Shoqëria e qëndrueshme nuk është vetëm mbrojtje e mjedisit jetësor. Nuk është vetëm mbrojtja e kafshëve, nuk është vetëm konzervimi i ndonjë pjese të natyrës. Kuptohet se nukështë as...

“Mendoj se rokenrolli është art i margjinalizuar, nëse jo edhe tërësisht i injoruar në 15 vitet e fundit, ndërsa bëhet fjalë për një faktor të rëndësishëm në kulturë, me...