Kategoritë

Shkruan: Sasho Ordansoki o të doja sot ta shfrytëzoj kolumnën time ditore për një çështje të karakterit personal, por për të cilën, shpresoj, ka dimensione të caktuara shoqërore më...

Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka përgatitur udhëzim për votimin e personave të verbër dhe personave me të shikim  të dëmtuar. Udhëzimi me pesë nene përfshin drejtime për sjellje në Komisionet...