Kategoritë

Shkruan: Sasho Ordansoki o të doja sot ta shfrytëzoj kolumnën time ditore për një çështje të karakterit personal, por për të cilën, shpresoj, ka dimensione të caktuara shoqërore më...

Shkruan: Sasho Ordanoski ë gjithë e kanë të qartë se interpelancat  e VMRO-DPMNE për ministrat e Qeverisë së re janë të pakuptimta, dhe pas motiveve dhe arsyeve për akuzat...