Kategoritë

Shkruan: Sasho Ordansoki o të doja sot ta shfrytëzoj kolumnën time ditore për një çështje të karakterit personal, por për të cilën, shpresoj, ka dimensione të caktuara shoqërore më...

Shkruan: Sasho Ordanoski jëqind ditët e Qeverisë së re, ishin, dhe kaluan, u kryen të gjitha analizat e thella dhe nga pak solide, nga kjo u nxjerrën përfundime përkatëse...

Shkruan: Sasho Ordanoski shtë interesante strategjia e kryetarit të Gjyqit Suprem, Jovo Vangellovski, për shmangien nga përgjegjësia e vet për dyshimet për keqpërdorime të rënda në gjykatë në interes...