Kategoritë

Kaluan dy ditë nga konferenca e një Asociacioni të ri të qytetarëve të prekur, diskriminuar, të burgosur dhe të “harruar” nga sistemi juridik i Maqedonisë. Asociacioni quhet “Komiteti për...