Kategoritë

Zgjedhjet mund t’i vëzhgojnë shoqata të vendit dhe organizata të huaja të cilat janë të regjistruara në përputhshmëri me ligjet, së paku një vit para ditës së mbajtjes së...