Kategoritë

Mila Carovska nga LSDM e cila ishte edhe përfaqësuese e koalicionit më të madh opozitar në konferencën “Zgjedhje të Lira 2016”, në organizim të CIVIL-Qendrës për Liri, potencoi se...

Liljana Popovska nga DOM, në konferencën  “Zgjedhje të Lira 2016” në organizim të CIVIL-Qendrës për Liri, theksoi se me mundësinë unikate të gjitha partitë të kenë mundësinë për inspektim...